Lorem ipsum doloris sit ames
www.kde-mi-pujci.cz Kdemipujci.cz
Ověření poskytovatelé
Bez registru
Bez poplatků
Na směnku
Typ
Kategorie
Užitečné informace
Podle kraje

Co je to půjčka na směnku

Směnka je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí) zaplatit majiteli směnečnou částku nebo obsahuje bezpodmínečný závazek (u směnky vlastní) uvedenou částku zaplatit. Je to převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Majitel směnky má právo požadovat zaplacení směnečné částky v určitém čase a na určitém místě. Používají se pro krátkodobé investování peněz. Umožňují bezhotovostní placení. Směnečně se může zavazovat každá svéprávná zletilá fyzická osoba a všechny osoby právnické

Směnka musí podle směnečného a šekového zákona obsahovat:

 • slovo směnka
 • bezpodmínečný příkaz („zaplatím“ nebo „zaplaťte“)
 • údaj o splatnosti
 • místo, kde se má platit
 • jméno toho, kdo má platit
 • jméno toho, komu se má platit
 • datum a místo vystavení směnky
 • podpis výstavce směnky


Druhy směnek podle důvodu vystavení:

 • směnky obchodní (vystavují se při prodeji zboží nebo služeb místo placení)
 • směnky finanční (vystavují se při půjčování peněz)


Základní druhy směnek:

 • směnka vlastní (výstavce se zavazuje, že zaplatí v určitém čase majiteli směnky)
 • směnka cizí (výstavce dává příkaz třetí osobě, aby v určitém čase místo něho zaplatila majiteli směnky směnečnou částku)
 • Směnky k úhradě
  • jsou to směnky, které máme platit
  • představují náš závazek (dluh)
 • Směnky k inkasu
  • tyto směnky mají být proplaceny nám
  • představují naše pohledávky